Regulamin świadczenia usług sklepu www.sklep. minimi.com.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Minimi, działający pod adresem www.sklep.minimi.com.pl prowadzony jest przez firmę FPH Kinga Falkiewicz z siedzibą w Oławie przy ul. Warszawskiej 3, 55-200, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem: 

REGON: 930166611, NIP: 9120009126, zwaną dalej Sprzedawcą.

2. Regulamin określa zasady składania zamówień, a także korzystania przez użytkownika, zwanego dalej Klientem, ze sklepu internetowego Minimi, zwanego dalej Sklepem.

3. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu wymaga akceptacji plików Cookie przez przeglądarkę użytkownika.   

4. Sklep działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

5. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

 

§ 2 Składanie zamówień

1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie Sklepu i wypełnić wskazany na stronie rejestracji formularz.

2. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.sklep.minimi.com.pl.

3. Zamówienie dokonywane jest przez wybór produktów z dostępnej oferty Sklepu i następne dodanie ich do koszyka. Po potwierdzeniu wyboru, Klient przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i odbioru zamówienia, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

4. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail.

5. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu.

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą mailową na wskazany przez niego adres mailowy. Po opłaceniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mailową. W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze sklepem pod adresem mailowym: sklep@minimi.com.pl.

7.  Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez Klienta pozycji ze Sklepu.

   

§ 3 Płatności

1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła etc.

2. Klient dokonuje płatności wybierając jedną z opcji: przy odbiorze dostawy, za pomocą płatności elektronicznej, realizowaną w systemie płatniczym Przelewy24, bądź bezpośrednio na konto firmowe Sklepu po uzgodnieniu szczegółów zamówienia na stronie sklepu oraz otrzymaniu danych do przelewu drogą mailową.

 

§ 4 Realizacja zamówień

1. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar, zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu bądź podmiotu pośredniczącego w transakcji. W przypadku płatności przy odbiorze realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Klienta maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia.

3. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych. Zamówienia dostarczane są jedynie w dni robocze.

4. Zamówienie zostaje dostarczone na adres wskazany przez Klienta za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia. Odbiór zamówienia może być także dokonany osobiście w stacjonarnym sklepie Minimi (ul. B. Chrobrego 20c/I Oława, 55-200) bez dodatkowej opłaty.

5. Zamówienia wysyłane są wyłącznie na terenie Polski.

6. Koszt wysyłki pokrywa klient.

7. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi przedmiotu bez wad.

 

§ 5 Odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru przez Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży droga mailowa na adres: sklep@minimi.com.pl bądź na adres Sprzedawcy: ul. B. Chrobrego 20c Oława, 55-200.

3. Oświadczenie odstąpienia od umowy powinno zawierać następujące informacje: dane składającego oświadczenie (imię i nazwisko, adres, numer kontaktowy), informację o zwracanym produkcie oraz, w przypadku płatności przy odbiorze zamówienia, numer konta, na który mają zostać zwrócone pieniądze.

4.Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy:

formularz zwrotu

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony (tj. Sprzedawca i Klient) świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Klient w ramach odstąpienia od umowy ma możliwość wymiany towaru na inny rozmiar bądź inny produkt z obowiązującej oferty Sklepu. Chęć wymiany prosimy zgłosić w oświadczeniu odstąpienia od umowy podając informacje o numerze i rozmiarze nowego produktu.  

7. Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest odesłać zwracany towar na adres Sprzedawcy: ul. Chrobrego 20c Oława, 55-200.

8. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

9. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto, z którego dokonana była płatność za zamówienie lub wskazane przez klienta w oświadczeniu odstąpienia od umowy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do momentu otrzymania zwracanego towaru. 

10. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od umowy wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. W przypadku wymiany nowy produkt wybrany przez Klienta, zostanie wysłany przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

12. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione. 

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

§ 6 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 

§ 7 Reklamacja

1. Wszystkie reklamacje związane z zakupionymi w Sklepie produktami, Klient może kierować na adres Sprzedawcy.

2. Każdy reklamowany produkt powinien posiadać dołączony dowód zakupu oraz dokument reklamacji towaru zawierający opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki).

3. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę formularza reklamacyjnego:

formularz reklamacji

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 8 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności.

3. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

4. Dane osobowe przekazywane są Sprzedawcy przez Klienta dobrowolnie podczas procesu składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

5. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych otrzymanych w procesie rejestracji. Zgodnie z tą ustawą Klient prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcie swoich danych.

  

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. 

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016.